ขอลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู Posted: สุธี เพชรจุฑา Date:2016-07-07 11:18:58 IP:106.0.211.49 ข้าพเจ้า   นายสูธี  เพชรจุฑา  สมาชิก เลขที่ 23247 ทำเรื่องขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ เม่ือเดือน เม.ย.59  บัดนี้ เดือน ก.ค.59  ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออก  เนื่องจากสาเหตุใด
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :จุรีรัตน์ สุดใจ  2016-07-20 17:28:56  IP:118.173.19.191 ทำไมเข้าดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไม่ได้ ลองเข้าดูเกือบ 2 เดือนแล้ว ก็ยังไม่ได้ เป็นเพราะสาเหตุใด 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: