การกู้เงินสหกรณ์ Posted: มานิตย์ พิมพิศาล Date:2018-03-28 19:52:12 IP:1.10.155.4 ต้องการกู้เงินสหกรณ์ โดยเอาหุ้นค้ำ ได้เท่าไรมีรายละเอียดอะไรบ้างครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-03-30 09:20:50  IP:180.183.223.178 การกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

การยื่นคำขอกู้
- ทำสัญญา-รับเงินกู้ ได้ทุกวันทำการ 09.00-15.00 น. 
(หากมีคู่สมรสต้องได้รับการยินยอมด้วย)

เอกสารหลักฐานการกู้
1.คำขอกู้เงินสามัญ
2.สำเนาบัตรประจำตัว
3.สำเนาใบสำคัญการหย่า
4.สำเนาใบมรณะบัตร(ถ้ามี)

วิธีการจ่ายเงินกู้สามัญของสหกรณ์ฯ
-จ่ายเป็นเช็ค ธ.กรุงไทย
-โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ผู้ขอกู้ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 ธ.กรุงไทยที่มีเลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีชัดเจน(เป็นชื่อเดียวกันกับของผู้กู้)
 **การกู้ใช้คนค้ำประกัน/ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน>>>สมาชิกกู้ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075-356284,075-320100 กด 4 ฝ่ายสินเชื่อคะ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :อำนวย เครือจันทร์  2018-06-20 21:56:25  IP:171.6.233.246 ถ้ากู้สามัญ 2,500,000 บาท อายุ 55ปี จะต้องชำระค่างวดงวดละเท่าไรค่ะ
ตารางการชำระค่างวดมีหรือไม่
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :สมพร ทองขาว  2018-09-17 12:27:51  IP:171.6.235.214 มาติดต่อสหกรณ์กรรมการต้อนรับดีมาก นำ้ชากาแฟตามต้องการ แต่ขาดรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่นิดนึง ภาพรวมดีครับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: