ยอดหักปันผล Posted: บุญเรือน จันทร์แก้ว Date:2021-01-15 11:49:30 IP:183.88.246.81 ยอดหักปันผล 2390  คือ  อย่างไรคะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ประทีป ปานเนือง  2021-01-15 18:58:00  IP:159.192.184.184 ยอดปันปี63 ลดลง
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ถวิลหา วิจิตรพันธ์  2021-01-16 06:16:39  IP:118.174.198.241 เดิมอัตราดอกเบี้ยปี 2562เงินปันผล สูงกว่าปีนี้ ถึง .40 สตางค์
หากปีนี้มีการลดลงเหลือ 5.25 สหกรณ์คงมีเหตุผล แต่ควรชี้แจงสมาขิกบ้างเหตุที่ลดลงเยอะอย่างนี้  (อย่างน้อยเป็นอัตราคงเดิมก็ยังดี ) แต่พอยอดหุ้นเพิ่มแต่ปันผลลด สมาขิกย่อมยากที่จะทำใจ 
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :จุรีรัตน์ เสนา  2021-01-17 14:02:37  IP:125.26.10.150 อยากทราบสาเหตุที่ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงจากปี 2562 จาก 5.65 % เหลือ 5.25%
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :สะภู แจ้งจุล  2021-01-17 15:44:12  IP:171.7.249.241 อย่างนี้ก็ควรหยุดส่งเงินค่าหุ้นนะ....
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :สะภู แจ้งจุล  2021-01-18 14:17:19  IP:171.7.237.63 เรียนท่านสมาชิกที่เคารพค่ะ ข้าพเจ้าขอยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นกรณีให้ท่านช่วยคำนวณและตรวจสอบความถูกต้อง ของจำนวนเงินปันผล
ที่ได้รับในปีนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน สำหรับทุกท่านที่สงสัยข้องใจค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :สะภู แจ้งจุล  2021-01-18 14:19:36  IP:171.7.237.63
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :สะภู แจ้งจุล  2021-01-18 14:20:46  IP:171.7.237.63
ความคิดเห็นที่ 8 โดย :วรุตม์ สุวรรณชาติ  2021-01-19 10:37:16  IP:27.55.90.233 คุณสะภูครับ..ปันผลของคุณผมลองคิดดู ผลถูกต้องครับ
ความคิดเห็นที่ 9 โดย :สะภู แจ้งจุล  2021-01-19 15:41:07  IP:1.47.13.81 ขอบคุณมากค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: