ซื้อหุ้นเพิ่ม Posted: ปัณณทัต เพ็งแก้ว Date:2021-01-14 13:01:04 IP:1.1.158.44 จะใช้เงินปันผลทั้งหมดซื้อหุ้นเพิ่ม ได้หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 1 โดย : ธนสรณ ศากยโรจน์  2021-01-16 18:30:48  IP:113.53.106.106 จะแจ้งให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครฯหักค่าหุ้มเพิ่มครับเริ่มตั้ง
สิ้นเดือนมกราคมนี้ สามารถแจ้งทางไลน์สหกรณ์์ออมทรัพย์ครูนครฯได้เลยไม่ครับหรือว่าสามาชิกสหกรณ์ต้องไปทำหลักฐาน
การเพิ่มหักหุ้นด้วยตนเองตรับ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ถวิลหา วิจิตรพันธ์  2021-03-29 17:36:56  IP:118.173.61.74 ตอนนี้มีคำถามที่ตรงกับคุณธรสรณ ศากยโรจน์เลยค่ะ
อยากให้ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาตอบคำถามนี้จัง
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะ 
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :ถวิลหา วิจิตรพันธ์  2021-03-29 17:39:07  IP:118.173.61.74 คือหมายรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มนะคะ ถ้าไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงาน
แต่แจ้งความประสงค์ทางไลน์แล้วโอนเงินเลยจะได้ไม่ค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: