ซื้อหุ้นเพิ่ม Posted: ปัณณทัต เพ็งแก้ว Date:2021-01-14 13:01:04 IP:1.1.158.44 จะใช้เงินปันผลทั้งหมดซื้อหุ้นเพิ่ม ได้หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 1 โดย : ธนสรณ ศากยโรจน์  2021-01-16 18:30:48  IP:113.53.106.106 จะแจ้งให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครฯหักค่าหุ้มเพิ่มครับเริ่มตั้ง
สิ้นเดือนมกราคมนี้ สามารถแจ้งทางไลน์สหกรณ์์ออมทรัพย์ครูนครฯได้เลยไม่ครับหรือว่าสามาชิกสหกรณ์ต้องไปทำหลักฐาน
การเพิ่มหักหุ้นด้วยตนเองตรับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: