เงินปันผลปี 2560 Posted: พงษ์ธวัช การะนัด Date:2018-01-04 15:06:41 IP:184.22.191.83 ขอทราบยอด
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :สมชาย เกตุพงศ์  2018-01-05 11:29:10  IP:14.207.159.234 ขอทราบยอดเงินปันผลปี 2560
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-01-05 15:03:22  IP:14.207.156.182 ในส่วนของอัตราและยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2561 นี้นะคะ
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2018-01-16 10:41:05  IP:14.207.152.126 เงินปันผลและเฉลี่ยปี 2560
ปันผล          5.55
เฉลี่ยคืน       7.15
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :จิตรา ศรีสอ้าน  2018-01-16 13:20:25  IP:103.10.231.216 ลดลงสองปีติดต่อกันแบบนี้ คงไม่ซื้อหุ้นเกินเดือนละพันแล้วคะ เอาไปลงทุนด้านตลาดหุ้นตลาดทุนอื่นๆ น่าจะคุ้มกว่า
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :ศิราณี จันทร์โชค  2018-01-18 20:01:57  IP:182.232.109.142
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :กฤษณา จันสีนาค  2018-01-19 09:15:38  IP:118.174.186.41
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :ฉวีวรรณ ช่วยสงค์  2018-01-19 11:02:46  IP:182.232.98.118
ความคิดเห็นที่ 8 โดย :กฤษนภา บุญประดิษฐ์  2018-01-19 12:29:03  IP:118.173.218.172 ปันผลเท่าไรค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9 โดย :อันทิกา หวังผล  2018-01-19 14:14:26  IP:49.230.218.248 ปันผลเท่าไหร่คะ
ความคิดเห็นที่ 10 โดย :เตือนใจ พงษ์พิริยะเดชะ  2018-01-19 20:27:40  IP:118.173.245.29 ทำไมหุ้นเพิ่มขึ้นแต่เงินปันผลได้น้อยลง   ลงทุนมากขึ้นกำไรลดลง งงจ้า
ความคิดเห็นที่ 11 โดย :วรรณดี ทองนุ่น  2018-01-20 14:47:43  IP:171.6.233.249 ดูผลการดำเนินงาน มีผลกำไรเยอะ ทำไมจึงจ่ายเงินปันผลน้อยลงกว่าปีที่แล้วคะ  ยอดรวมค่าหุ้นก็มากกว่าปี 2559  แต่เงินปันผลปี 2560 กลับน้อยลงกว่าเดิม  งง งง ค่ะ  
ความคิดเห็นที่ 12 โดย :บุปผา เหมรังษี  2018-01-20 18:12:48  IP:171.6.64.195 ขอทราบปันผล
ความคิดเห็นที่ 13 โดย :เสาวนีย์ ภมรานนท์  2018-01-20 21:25:41  IP:27.55.118.241
ความคิดเห็นที่ 14 โดย :เสาวนีย์ ภมรานนท์  2018-01-20 21:28:21  IP:27.55.118.241 ขอทราบเงินปันผล
ความคิดเห็นที่ 15 โดย :กนกวรรณ แสงระวี  2018-01-22 21:38:19  IP:171.97.77.226
ความคิดเห็นที่ 16 โดย :สำเนียง บุญรอด  2018-01-24 06:29:13  IP:118.173.34.111 ขอทราบยอดปัญผลต่ะ
ความคิดเห็นที่ 17 โดย :จิตรา ศรีสอ้าน  2018-01-26 12:12:41  IP:124.120.122.1 อยากให้สหกรณ์แสดงผลการดำเนินงาน ในส่วนของ งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยค่ะ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบกว้าง ๆ ที่ไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้มาก  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: