เงินปันผล-เฉลี่ยคืน Posted: กาญจนา กาญจนโรจน์ Date:2021-01-08 13:24:21 IP:180.183.221.224 อยากทราบว่าประกาศตอนไหนคะ   ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะได้ทราบก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2563  ตอนนี้ไม่มีประกาศเลยคะ  ขอบคุณคะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :สดศรี อังศุวิริยะ  2021-01-08 14:13:50  IP:171.6.234.84
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :สุชัญสิณี สุทธิพันธ์  2021-01-08 14:40:39  IP:1.46.78.31
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :สุนีย์ สถิตย์  2021-01-08 23:06:25  IP:122.155.46.53
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :วัลภา พุ่มด้วง  2021-01-09 21:02:49  IP:182.52.89.95 เดือนนี้แจ้งไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :ขนบ เสนาสวัสดิ์  2021-01-10 16:54:28  IP:1.47.204.34
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :สุมาลี มณีรัตน์  2021-01-11 10:47:11  IP:171.6.235.226
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :สุทธาทิพย์ คนซื่อ  2021-01-11 12:18:17  IP:113.53.108.196
ความคิดเห็นที่ 8 โดย :อุบล รองพินิจ  2021-01-11 12:40:30  IP:1.46.73.252
ความคิดเห็นที่ 9 โดย :จินดา ศรีเต้ง  2021-01-11 15:49:35  IP:124.122.226.81
ความคิดเห็นที่ 10 โดย :สุชาดา กลิ่นสุวรรณ์  2021-01-14 05:59:28  IP:118.174.170.158
ความคิดเห็นที่ 11 โดย :อวยพร เพชรอาวุธ  2021-01-14 11:06:37  IP:223.24.159.151
ความคิดเห็นที่ 12 โดย :อดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุล  2021-01-14 14:47:50  IP:180.180.227.78 ผม log in เข้าไป ในส่วนข้อมูลสมาชิก  เห็นมีแจ้งเงินปันผลแล้วนะครับ ตั้งแต่ วันที่ 13/1/2564  ยังไงก็เข้าไปดูกันนะครับ
ความคิดเห็นที่ 13 โดย :จุฑามาศ ประชุม  2021-01-14 16:15:11  IP:118.173.41.42
ความคิดเห็นที่ 14 โดย :จุฑามาศ ประชุม  2021-01-14 16:16:47  IP:118.173.41.42
ความคิดเห็นที่ 15 โดย :จรวยรัตน์ บุญชูวงศ์  2021-01-20 13:20:48  IP:171.6.218.198 งงง
ความคิดเห็นที่ 16 โดย :จรวยรัตน์ บุญชูวงศ์  2021-01-20 13:27:10  IP:171.6.218.198 เงินปันผลลดลงจากปีที่แล้ว 
ทั้งที่เงินสะสมเพิ่มขึ้น
ความคิดเห็นที่ 17 โดย :พรเทพ เมืองนิล  2021-01-20 20:41:08  IP:49.49.249.235
ความคิดเห็นที่ 18 โดย :พรเทพ เมืองนิล  2021-01-20 20:45:32  IP:49.49.249.235
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: