การกู้พิเศษ Posted: สัมฤทธิ์ หอมหวล Date:2017-12-21 11:40:53 IP:202.29.178.97 อยากทราบวิธีการขอกู้พิเศษที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันครับ
เช่น ใช้โฉนดที่ดิน เป็นต้น
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-12-24 14:51:42  IP:118.174.67.70 เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
การคำนวณสิทธิ์  
-ไม่เกิน 90 เท่าของเงินเดือน 
-ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น รวมกับ 80% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์นั้น 

หลักทรัพย์ 
-หลักทรัพย์อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-ที่ดินของตนเอง/คู่สมรส 
-ที่ดินของบิดา มารดาของตนเอง/คู่สมรส 
-ที่ดินของบุตร 

หลักเกณฑ์ 
-ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี 
-เปิดบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ และแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด งวดละเท่าๆกัน 
-ทำประกันเต็มวงเงินกู้ กรณีกู้เกิน 2 ล้านต้องทำประกันไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินกู้ 
-ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ของสหกรณ์ฯ 
-ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 350 งวด และชำระหนี้หมด ภายในอายุไม่เกิน 80 ปี 

นี่คือรายละเอียดคร่าวๆของการกู้พิเศษนะคะอาจารย์ 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม อาจารย์สามารถเข้ามาติดต่อฝ่ายสินเชื่อได้โดยตรง หรือโทร 075-356284,075-320100 ต่อ ฝ่ายสินเชื่อ คะอาจารย์ 
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :จิรา สุทธิภักดี  2018-07-03 11:37:09  IP:1.0.172.39 อยากได้แบบคำขอก็พิเศษค่ะ  โหลดได้มั้ยค่ะ  หรือต้องรับที่สหกรณ์เท่านั้นคะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: