สหกรณ์ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การค้ำเงินกู้สามัญเร่งด่วนใหม่ Posted: ชญตว์ ยอดเพ็ชร Date:2020-10-21 16:23:52 IP:1.47.68.208 เพราะตอนนี้ครูที่ยื่นกู้ไปค้ำคนอื่นครบ6คนแล้ว ถ้าจะไปหาคนใหม่นอกกลุ่มมาค้ำให้ตนทำได้ แต่คนคนนั้นต้องค้ำให้เพื่อนด้วย ซึ่งสหกรณ์อ้างว่าทำไม่ได้ เพราะเกิน6คน ปัญหตอนนี้จึงเกิดขึ้นแล้วกับคนที่ส่งยื่นเอกสารไป นอกจากจะหาคนหน้าใหม่นอกกลุ่มที่ว่างค้ำ แต่ถ้าเราไม่สารถค้ำให้เพื่อนใครจะยอม
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :สุจารีย์ คงทน  2020-10-27 11:57:33  IP:125.24.156.29 เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :อมรรัตน์ แรกรุ่น  2020-11-03 21:42:39  IP:171.6.235.148 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: