การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ Posted: บำเพ็ญ เที่ยวแสวง Date:2020-04-10 08:12:47 IP:184.22.175.1
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :สมพร ทองขาว  2020-04-10 11:13:57  IP:171.6.221.138 ขอบคุณสอนศ.ที่ช่วยพักชำระหนี้ให้สมาชิกสมาชิกบางท่านอาจไม่เดือดร้อนก็จริงแต่สมาชิกในครอบครับก็ต้องช่วยเหลือกัน การพักชำระหนี้ถือว่าผ่าน
แต่เรื่องเงินกู้ฉุกเฉินยังไม่ผ่านเพราะยังเอาไปยึดโยงกับระเบียบการกู้ปกติ ท่านต้องหาทางผ่อนปรนให้กับสมาชิก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: