พิมพ์ใบเสร็จ Posted: วิชิต วงษ์ทอง Date:2020-04-06 09:31:50 IP:171.6.217.5 ทำไมในหน้าเว็บเมื่อเข้าระบบ พิมพ์ใบเสร็จ ของเดือนเมษายน ไม่มีปุ่มให้คลิก "พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน"
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ฉลวย ปานเมือง  2020-04-06 15:08:29  IP:171.6.234.88
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2020-04-08 08:55:43  IP:14.207.153.228 ใบเสร็จเดือนปัจจุบัน สามารถพิมพ์ได้ วันที่ 2 ของเดือนถัดไป เช่น ใบเสร็จเดือนมีนาคม สามารถพิมพ์ได้วันที่ 2 เมษายน ค่ะ’
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :สุกัญญา แก้วแกมจันทร์  2020-04-10 11:41:01  IP:182.232.250.44
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :จามรีย์ แสนโบราณ  2020-04-17 22:16:32  IP:171.6.223.135 ต้องการใบเสร็จรับเงินเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2562ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :สมโภช อนุสรณ์  2020-04-24 11:43:31  IP:182.232.216.73
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :สะภู แจ้งจุล  2020-05-04 14:47:29  IP:171.6.232.118
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :สะภู แจ้งจุล  2020-05-04 14:51:16  IP:171.6.232.118 ใบเสร็จรับเงินรายเดือนของข้าชการบำนาญ รับได้ที่ไหน ทำไมในระบบไม่มีรายการให้พิมพ์
ความคิดเห็นที่ 8 โดย :สะภู แจ้งจุล  2020-05-04 15:17:26  IP:171.6.232.118 ในเว็บพิมพ์ได้เป็นปัจจุบันแล้วค่ะ ของสหกรณ์ยังคงออกให้มั้ยคะ เพื่อนเขาพิมพ์ไม่ได้
ความคิดเห็นที่ 9 โดย :วภา พลทอง  2020-05-10 15:47:59  IP:58.9.54.140
ความคิดเห็นที่ 10 โดย :วภา พลทอง  2020-05-11 13:18:30  IP:58.9.54.213
ความคิดเห็นที่ 11 โดย :วภา พลทอง  2020-05-11 13:21:43  IP:58.9.54.213
ความคิดเห็นที่ 12 โดย :วภา พลทอง  2020-06-05 07:59:47  IP:58.9.38.195
ความคิดเห็นที่ 13 โดย :สุพิศ พลเกษตร  2020-06-25 09:37:08  IP:1.0.243.127
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: