ขอให้ทางสหกรณ์ครูไปทบทวนมาตรการช่วยเหลือผลกระทบโควิดเสียใหม่...ด่วน!!! Posted: ชญตว์ ยอดเพ็ชร Date:2020-04-02 13:39:46 IP:1.47.73.229 1.การงดส่งเงินต้นกู้สามัญ ซึ่งเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยแตกต่างกันมาก แนวทางแก้ไขคือควรงดส่งทั้งต้นและดอก ทำแบบนี้เท่ากับว่าทางสหกรณ์ได้ดอกเบี้ยมากขึ้น ยาวนานขึ้น
ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับธนาคาร คืองดส่งทั้งต้นและดอก
2.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ ไม่สมควรที่จะต้องให้สมาชิกไปตามหาเอกสารและลายมือชื่อ เพราะสวนทางกับมาตรการการกักตัวอยู่บ้าน ควรทำให้โดยอัตโนมัติ หรือเพียงแค่แบบแสดงความจำนงค์ของสมาชิกเพียงอย่างเดียว
#ถ้าสกรณ์ไม่ช่วยครูแล้วใครจะช่วยเรา
#ย้ำๆๆๆ ทบทวนด่วนนนนนนน!!!!
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :นำชัย นาคสีทอง  2020-04-02 14:58:33  IP:118.173.200.81 เห็นด้วยครับผม
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :วิจิตรา ศรีสว่าง  2020-04-02 17:59:55  IP:171.97.142.85 เห็นด้วยทั้ง2ข้อ​​ค่ะ​ ควรทบทวนและมีแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องนโยบายรัฐ​ ​social distance ด่วนๆๆ
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :ลัดดา นุ่นขาว  2020-04-02 21:16:26  IP:1.1.159.136 เห็นด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :นิภา นวลขาว  2020-04-02 21:42:16  IP:223.204.73.133 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์  2020-04-03 12:32:58  IP:159.192.225.113 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :ภัทรชนก คงมณี  2020-04-03 14:55:30  IP:118.173.38.21 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ จะถามอยู่พอดี
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :กชนันท์ ใหม่อ่อน  2020-04-03 20:57:25  IP:27.55.65.124 ช่วยเหมือนไม่ช่วยจะมีประโยชน์อะไร
ความคิดเห็นที่ 8 โดย :นงค์นาฎ ศรีเมือง  2020-04-04 09:15:37  IP:182.52.46.59 เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9 โดย :สุธีร์ จะนะจินา  2020-04-04 14:18:34  IP:10.0.5.51 ทุกธนาคารทำได้  "สหกรณ์ครู"  ก็สามารถทำได้  เพราะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมทุกคนครับผม
ความคิดเห็นที่ 10 โดย :อำพล จ่าพันธุ์  2020-04-04 22:24:28  IP:58.9.55.5 ต้องรอกรรมการชุดใหม่มั่งครับ
ความคิดเห็นที่ 11 โดย :สายหยุด บุรินทโกษ  2020-04-05 13:49:38  IP:223.24.166.242 เห็นด้วยค่ะทั้ง2ข้อ  สหกรณ์ควรทบทวนใหม่. เพื่อไม่ให้สวนทางกับมาตรการของรัฐบาล. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ความคิดเห็นที่ 12 โดย :กฤษดา อนุรักษ์  2020-04-06 12:40:59  IP:171.6.217.19 เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ครับ 
ความคิดเห็นที่ 13 โดย :ปกรณ์ เพ็ญนุกูล  2020-04-06 13:33:35  IP:125.27.183.185 เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ อยากให้คณะคณะกรรมการ มีความเห็นใจต่อสมาชิกมากกว่าสิ่งอื่นใดครับ
ความคิดเห็นที่ 14 โดย :จินตนา ตารมย์  2020-04-07 20:54:36  IP:171.6.219.235 เห็นด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15 โดย :ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี  2020-04-07 22:35:17  IP:171.6.218.64 เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
ความคิดเห็นที่ 16 โดย :กิจติยา วงศ์ภักดี  2020-04-12 13:34:31  IP:159.192.182.128 เห็นด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 17 โดย :มล สมภูเวช  2020-04-12 15:49:20  IP:58.11.96.161
ความคิดเห็นที่ 18 โดย :บุณยนุช เกลี้ยงเกลา  2020-04-20 12:23:43  IP:27.55.89.166 เห็นด้วยที่สุดยังติดต่อผู้ค้ำไม่ได้เลย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: