มาตรการช่วนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 Posted: นิภา นวลขาว Date:2020-04-02 08:31:00 IP:223.204.73.133 ขณะนี้ทุกธนาคารปรับลดหนี้ให้ลูกหนี้ทุกคนโดยอัตโนมัติ ลูกหนี้ไม่ต้องไปคิดต่อที่ธนาคาร สหกรณ์ควรดำเนินในทางเดียวกัน หากให้สมาชิกต้องเดินทางไปขอเอกสารจากผู้ค้ำ จากเขตพื้นที่ และต้องไปส่งไปรษณ์ฯลฯ คิดว่าไม่ใช้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง อยากให้สหกรณ์ทบทวน โดยคำนึงถึงถึงมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :สาวิณี ณ นคร  2020-04-02 10:00:56  IP:159.192.97.199
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :พัชรดา ลิขิตการ  2020-04-02 11:48:18  IP:61.7.240.50 เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1 คะ  หรือ สหกรณ์หยุดคิดดอกเบี้ยสัก 3 เดือน หักเงินต้นอย่างเดียว น่าจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกได้ดีกว่าคะ
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :เพ็ญศรี ตันสถาพร  2020-04-02 12:34:04  IP:159.192.96.31
ความคิดเห็นที่ 4 โดย :นำชัย นาคสีทอง  2020-04-02 14:56:44  IP:118.173.200.81 เห็นด้วยกับความคิเห็นกระทู้ด้านบน
ความคิดเห็นที่ 5 โดย :กัลยรัตน์ ดำฤทธิ์  2020-04-07 15:24:51  IP:159.192.186.32 สหกรณ์น่าจะดำเนินในทางเดียวกันกับธ. ได้ไม่คะ เพียงใครอยากใช้บริการนี้ให้แจ้งความจำนงมาเท่านั้นพอ หากให้สมาชิกต้องเดินทางไปขอเอกสารจากผู้ค้ำ ต่างเขตพื้นที่ บางคนเกษียณแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอ อยากให้สหกรณ์ทบทวน โดยคำนึงถึงถึงมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ความคิดเห็นที่ 6 โดย :จิตรา สังข์เกื้อ  2020-04-10 05:58:42  IP:1.46.12.209 มาตรการที่สหกรณ์ช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด19ก็ถือว่าได้อยู่​ แต่จะได้เฉพาะคนที่แจ้งความจำนงค์​ และต้องมีเอกสารคือก็ต้องไปพยปะผู้คนและต้องไปสหกรณ์อยู่ดี  ถ้าสหกรณ์ต้องการช่วยสมาชิก​ เห็นควรว่าให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์เหมือนกัน​ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เกษียณแล้วหรือสมาชิกทุกคนที่กู้สหกรณ์
อยากให้สหกรณ์​ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระหนี้อยู่ขณะนี้ลง​ จะลดลงกี่บาท​ 1หรือ2​ หรือ3​ บาท​ สำหรับหนี้ที่เป็นกันอยู่แล้ว​ ลดดอกเบี้ยลงสัก12​ เดือน​ 6​ เดือน​ หรืออย่างไร​ ทุกคนจะได้ประโยชน์รวมกัน​ ประกาศลดโนอัตโนมัติทุกคนไม่ต้องไปสหกรณ์​ ไม่ค้องหาผู้ค้ำ  สอดคล้องกับมาตรการ​ อยู่บ้าน​ หยุดเขื้อ​เพื่อชาติและสมาชิกยังได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน​ ลองทบทวนดูค่ะเพราะทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันจะได้ดูแลทั่วถึงกันเหมือนกับที่รัฐก็จะดูแลคนทุกกลุ่มไงค่ะ
ความคิดเห็นที่ 7 โดย :อำนาจ เกื้อกูล  2020-04-15 13:33:22  IP:1.4.243.60
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: