กฎระเบียบ ฉ.ฉ.ที่ซ้ำเติมสมาชิกระ Posted: สามารถ สุขเนาว์ Date:2020-02-04 12:37:05 IP:118.173.61.131 ระเบียบในการกู้เงิน ฉ.ฉ นั้นช่วย
หรือทำความเดือดร้อนให้สมาชิก
คนไม่เจอกับระเบียบนี้คงไม่รู้
มีหลายคนเคยใช้บริการ ฉ.ฉ
ฉ แต่อยู่ๆถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยระเบียบ
เห็นสมควรแก้ไข เพื่อความเดือดร้อน
ของสมาชิก  ไม่มีระเบียบใดที่สมบูรณ์
ที่สุด  แต่ให้ฟังเสียงสมาชิกบ้าง
คนที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก
แทนที่จะเห็นความเดือดร้อน
กลับนำความเดือดร้อนมาให้
ขอให้พิจารณา  ดำเนินแก้ไขระเบียบ
นี้ด้วย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: