การขอถอนหุ้นเพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉิน Posted: จันทร์พร ผาดศรี Date:2019-10-06 10:03:15 IP:171.6.233.203 กรณีเราไม่ได้เป็นหนี้เงินกู้สามัญเราสาสามารถถอนเงินหุ้นสหกรณ์ เพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉินได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2019-10-07 17:07:07  IP:14.207.153.72 สมาชิกจะถอนหุ้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้นะคะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: