สหกรณ์ฯ  ให้เงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้  ปันผล 5.60% และเฉลี่ยคืน 8.15%  สหกรณ์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รร.ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้: 1,179 คน
ทั้งหมด: 260,011 คน
 
 
 
 
   
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 

การรับเงินปันผล ประจำปี 2561
 
   
 

รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
   
 

กราบเรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ
 
   
 

วันหยุดเดือนธันวาคม 2561
 
   
 

รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
   
 

แนะนำผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง
 
   
 

รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน พิจารณารอบที่ 1
 
   
 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
 
   
 

อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2
 

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดย: PR. วันที่:2019-01-17 10:04:35
 2 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โดย: PR. วันที่:2019-01-15 13:11:48
 ด่วน!!! เฉพาะสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บ
โดย: PR. วันที่:2019-01-14 16:47:28
 วิธีลงทะเบียนดูยอดเงินปันผลประจำปี 2561
โดย: PR. วันที่:2019-01-14 14:06:49
 แจ้งยอดปันผลของโรงเรียนที่สังกัดประถมศึกษา
โดย: PR. วันที่:2019-01-14 12:53:16
 ปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
โดย: PR. วันที่:2019-01-14 09:16:29
 ผลการพิจารณาคำขอกู้ประจำเดือนมกราคม 2562
โดย: PR. วันที่:2019-01-10 10:08:35
 ประกาศหยุดทำการ เนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึก
โดย: Pr. วันที่:2019-01-04 07:21:48
 ขอยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
โดย: PR. วันที่:2018-12-27 15:28:49
 ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง ปี 2561(วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561)
โดย: PR. วันที่:2018-12-15 18:29:35
 

   
00076  การคิดปันผลคะ  (0/11) ชลธิชา จันทพันธ์ 21 ม.ค. 2562
00075  เงินกู้เพื่อการศึกษา  (1/17) ก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว 21 ม.ค. 2562
00074  หาคนผลัดกันค้ำคำขอกู้สามัญค่ะ  (1/104) วรารัตน์ ศรีรัตน์ 16 ม.ค. 2562
00073  เงินปันผล  (4/471) อนัญญา ดาบเงิน 15 ม.ค. 2562
00072  ปันผลกับเฉลี่ยคืน  (10/1e3) วิไลลักษณ์ จุลเลษ 14 ม.ค. 2562
00071  ล่าสุดกู้เท่าใดและเงินเหลือสุทธิเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย...  (3/678) จารุวรรณ กิ่งรัตน์ 26 ธ.ค. 2561
00070  การผิดนัดการส่งเงินงวดประจำเดือนต่อสหกรณ์  (1/212) สมบูรณ์ ขวัญมาศ 21 ธ.ค. 2561
00069  การชำระหนี้ที่เหลือ  (2/245) พสธร อินแพง 17 ธ.ค. 2561
00068  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ต้องดำเนินการอย่างไร  (1/196) ธรรมนูญ สุขมาก 15 ธ.ค. 2561
00067  การโอนย้ายสหกรณ์  (1/198) จารุวรรณ ถาวรสุข 10 ธ.ค. 2561
00066  โครงการหนึ่งคนหนึ่งบัญชี  (2/277) ถวิลหา วิจิตรพันธ์ 27 พ.ย. 2561
00065  ขอดำเนินการต่อในบัญชีเงินฝาก   (1/175) สุวณีย์ คำเพ็ง 24 พ.ย. 2561
00064  บัญชี 1 คน หนึ่งบัญชี  (3/290) ธนกาญจน์ พิณพาทย์ 10 พ.ย. 2561
00063  การส่งค่าหุ้น  (1/345) เกษม เกื้อกาญจน์ 10 พ.ย. 2561
00062  อยากทราบดอกเบี้ยย้อนหลัง  (2/298) สุพัตรา ลักษณะปิยะ 09 พ.ย. 2561
00061  สมาชิกสมทบ  (1/303) อดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุล 03 พ.ย. 2561
00060  การบังคับคดี  (1/276) สุพัตรา กาญจนโรจน์ 02 พ.ย. 2561
00059  การหยุดส่งค่าหุ้น  (1/305) ปาณิศา กาญจนาพงศ์ 30 ต.ค. 2561
00058  การประกันเงินกู้  (1/353) สมจิต สามารถ 15 ต.ค. 2561
00057  เลือกตั้งล่วงหน้า  (5/567) บรรหาญ ณ นคร 07 ต.ค. 2561
   
 

 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
การรับเงินปันผล ประจำปี 2561
รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ประจำเดือนธันวาคม 2561
กราบเรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ
วันหยุดเดือนธันวาคม 2561
รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
แนะนำผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง
รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน พิจารณารอบที่ 1
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2