เลือกตั้งล่วงหน้า วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ  สำนักงานสหกรณ์ฯ ::: เลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ  เขตเลือกตั้งที่สหกรณ์กำหนด

วันนี้: 723 คน
ทั้งหมด: 511,681 คน
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
โดย: PR. วันที่:2019-12-06 17:08:59
 ประกาศหยุดทำการ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
โดย: PR. วันที่:2019-12-06 16:42:12
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2562
โดย: PR. วันที่:2019-12-04 18:12:17
 แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ 5 ธันวาคม วันชาติ
โดย: PR. วันที่:2019-12-04 11:27:05
 รายชื่อผู้มีสิทธิย้ายเขตเลือกตั้ง/สถานที่เลือกตั้ง ปี 2562
โดย: PR. วันที่:2019-12-03 17:42:00
 ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่กำลังจะยื่นคำขอกู้สามัญ
โดย: PR. วันที่:2019-12-02 10:47:37
 ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2562
โดย: PR. วันที่:2019-11-22 08:41:03
 การถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ โดยวิธีการเลือกตั้ง
โดย: PR. วันที่:2019-11-21 10:33:41
 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสังกัด เทศบาล/หน่วยงานอื่น ๆ/ข้าราชการบำนาญในสังกัด
โดย: PR. วันที่:2019-11-20 18:10:54
 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสังกัด อาชีวศึกษา/เอกชน/ข้าราชการบำนาญในสังกัด
โดย: PR. วันที่:2019-11-20 18:08:54
 


กระดานสนทนาล่าสุด

   
00131  หาคนผลัดค้ำด่วน  (0/86) ภาณุมาศ สืบสาย 04 ธ.ค. 2562
00129    (0/104) มนัสนันท์ ทองทิพย์ 27 พ.ย. 2562
00128  กู้ยืเพื่อการศึกษา  (0/236) บุญญิสา ชูสวัสดิ์ 26 พ.ย. 2562
00127    (0/124) เนตรชนก ศรีรัตน์ 22 พ.ย. 2562
00126  ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน  (3/1e3) ธนกาญจน์ พิณพาทย์ 22 พ.ย. 2562
00125    (0/117) ธนกาญจน์ พิณพาทย์ 22 พ.ย. 2562
00124  การเลือกตั้งล่วงหน้า  (2/333) บรรหาญ ณ นคร 22 พ.ย. 2562
00123  หาคนผัดกันค้ำสหกรณ์  (0/401) อัญชิสา แก้วเอียด 08 พ.ย. 2562
00122  แจ้งแปลี่ยนอับเงินเดือนทำไงคะ  (1/320) สุดา สะบู่มาท 06 พ.ย. 2562
00121  หาคนผัดกันค้ำสหกรณ์  (3/471) อัญชิสา แก้วเอียด 25 ต.ค. 2562
00120  หาคนสลับกันค้ำกู้สามัญ  (2/481) ภูรีรัช สุวรรณโน 25 ต.ค. 2562
00119  หาคนผลัดค้ำสหกรณ์  (0/330) ศราวุฒิ หอมขาว 24 ต.ค. 2562
00118  login แล้วดูข้อมูลไม่ได้  (3/482) ธรรมนูญ สุขมาก 20 ต.ค. 2562
00117  หาคนผลัดกันค้ำสหกรณ์  (1/549) สุธิดา พรหมเทพ 10 ต.ค. 2562
00116  การขอถอนหุ้นเพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉิน  (1/819) จันทร์พร ผาดศรี 06 ต.ค. 2562
00115  ผลัดกันค้ำกู้สามัญ  (0/549) สุธิพร บุญยะหัต 02 ต.ค. 2562
00114  หาคนผลัดกันค้ำเงินกู้สามัญ  (1/801) อภิญญา ยุทธชัย 07 ก.ย. 2562
00113    (0/443) ยุพา พุ่มกะฐิน 04 ก.ย. 2562
00112  กู้ฉุกเฉิน ATM  (3/1e3) สายพร อุณพันธุ์ 03 ก.ย. 2562
00111  สลับค้ำประกันกู้สามัญ  (0/773) ณัฏฐ์กานดา ดำศรี 29 ส.ค. 2562
   
 

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

 
เลือกตั้งล่วงหน้าประจำปี 2562
ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562
กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
กำหนดวันจ่ายเงินบำนาญและเงินเดือน ประจำปี 2562
พบปะสมาชิกบำเหน็จบำนาญทุ่งสง
สอ.ครูยะลา มาเยี่ยมเยือน
หยุดทำการ 12 สิงหาคม
ออกพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16
ออกพบปะสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสิชล